Redaktorzy strony

Lp. Imię i nazwisko Uprawnienia Redagowane strony
1. Ewa Pruszyńska

Z-ca Wójta , Kierownik USC

e.pruszynska@nowepiekuty.pl

Moderator-wprowadzanie, aktualizacja 1. USC

2. Dowody osobiste

2. Janina Markowska

Sekretarz

urzad@nowepiekuty.pl

Moderator- wprowadzania

Aktualizacja

Administrator

1. Zarządzenia Kierownika Urzędu

2. Nabór pracowników

3. Wiesława Brzozowska

Inspektor

rada3@poczta.onet.pl

Moderator- wprowadzanie

aktualizacja

1. Rada Gminy

2. Uchwały Rady Gminy

3. Prawo miejscowe

4. Oświadczenia majątkowe

5. Wybory i referenda

4. Marta Pruszyńska

m.pruszynska@nowepiekuty.pl

Moderator- wprowadzanie

Aktualizacja

1. Budżet i finanse

2. Majątek gminy

3.Dług publiczny

4. Pomoc publiczny

5. Agata Mortel

a.mortel@nowepiekuty.pl

Moderator- wprowadzanie

Aktualizacja

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

2. Plany i programy

3. Informacje o środowisku

6. Katarzyna Faszczewska

k.faszczewska@nowepiekuty.pl

Moderator 1.Wójt

2. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

3. Ogłoszenia obwieszczenia informacje

 

7. Hanna Perkowska

h.perkowska@nowepiekuty.pl

Moderator 1. Strona główna

2. Urząd Gminy

3. Struktura organizacyjna

4. Udostępnienie informacji publicznej

5. Oświadczenia majątkowe

6. Język migowy

7. Ewidencja Ludności i sprawy wojskowe

8. Jan Rzymski

rolnokom@vp.pl

Moderator 1. Przetargi i zamówienia publiczne

2. Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne

3. Ochotnicza Straż Pożarna

9. Karol Kulesza

k.kulesza@nowepiekuty.pl

Moderator 1. Projekty współfinansowane z UE
10. Wiesława Łaszczuk

w.laszczuk@nowepiekuty.pl

Moderator 1. Podatki i opłaty lokalne
11. Jolanta Płońska

oswiatapiekuty@wp.pl

Moderator 1. Jednostki organizacyjne -Z.Sz. Jabłoń Kościelna i Z.Sz. Nowe Piekuty
12. Krzysztof Porowski

opiekapiekuty@wp.pl

Moderator 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach
13. Monika Olędzka

Dyr. GOK Nowe Piekuty

m.oledzka@nowepiekuty.pl

Moderator Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach

Rejestr zmian dla danej wiadomości:

  • 22 lutego 2017 o 14:56:52 [aktualna wersja] by Hanna Perkowska
  • 22 lutego 2017 o 14:56:52 by Hanna Perkowska
Art. czytany: 29 razy