Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Piekuty przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 9.00-14.00

Wójt Gminy Nowe Piekuty przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 9.00-12.00

Pracownicy Urzędu Gminy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu podlegają ewidencji w rejestrze skarg i wniosków , który znajduje się w  sekretariacie Urzędu Gminy.

Rejestr zmian dla danej wiadomości:

  • 22 lutego 2017 o 14:27:19 [aktualna wersja] by Katarzyna Faszczewska
  • 22 lutego 2017 o 14:27:19 by Katarzyna Faszczewska
  • 22 lutego 2017 o 14:25:08 by Katarzyna Faszczewska
Art. czytany: 32 razy