Pakiet informacyjny

Pakiet informacyjny

Zaproszenie do składania ofert

Sprawozdania budżetowe za 2014-2017

Informacja o kredytach, pożyczkach, akcjach, poręczeniach

Sprawozdanie finansowe Gminy Nowe Piekuty za 2015 rok

Sprawozdanie finansowe Gminy Nowe Piekuty za 2016 rok

Formularz ofertowy

Uchwała RIO

Uchwała Rady Gminy Nowe Piekuty budżet

Uchwała Rady Gminy Nowe Piekuty