Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Piekuty

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Piekuty zatwierdzonego uchwałą Nr  IX/63/15  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia  20. 11.2015

Czytaj dalej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Piekuty