Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IK.271.6.17

Nazwa zadania:„Przebudowa drogi gminnej nr 107620B Markowo Wólka – Stare Żochy w km 0+000 – 3+580”

w tym „Przebudowa drogi gminnej nr 107620B Markowo Wólka – Stare Żochy w km 0+000 – 1+513”

Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja techniczna
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty

 

IK.271.4.17 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii w Gminie Nowe Piekuty.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: IK.271.4.17
Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii w Gminie Nowe Piekuty.

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Dokumentacja przetargu
Zapytanie i odpowiedź
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty

Budowa wodociągu gminnego z miejscowości Krasowo-Wólka do miejscowości Krasowo-Częstki oraz budowa wodociągu gminnego w miejscowości Krasowo Wielkie

Budowa wodociągu gminnego z miejscowości Krasowo-Wólka do miejscowości Krasowo-Częstki oraz budowa wodociągu gminnego w miejscowości Krasowo Wielkie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumentacja techniczna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Przetarg nieograniczony na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Nowe Piekuty

IK.271.1/3.17 – Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja techniczna na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Nowe Piekuty

Czytaj dalej Przetarg nieograniczony na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Nowe Piekuty