Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych emulsją asfaltową i grysem

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Gmina Nowe Piekuty zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych emulsją asfaltową i grysem. Znak sprawy: IK.271.4P.2017

Czytaj dalej Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych emulsją asfaltową i grysem