Uchwała Nr XIV/54/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie

Uchwała Nr XIV/54/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 2 marca  2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 121,poz.770, Nr 60, poz. 369, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 )  /

Czytaj dalej Uchwała Nr XIV/54/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie