ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Wójt Gminy Nowe Piekuty zawiadamia, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udrożnieniu rzeki  Tłoczewka poprzez usuwanie namułów i rumoszu na odcinku 7481 mb, w km 2 + 750 ÷ 10 + 231.wydane zostało postanowienie nr IK.6220.422017 z dnia 19 lipca 2017r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Czytaj dalej ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO